Workshop – foredragsholdere

Edvard Kielland Mølmen.

Edvard (f 1979) driv Augeblikk Studio for foto og videoproduksjon i Skjåk i Gudbrandsdalen.
Han har si utdanning med bachelor i film og video frå Wales, og ein mastergrad i filmvitskap
frå NTNU. Edvard har jobba freelance, og jobba i fleire år som pedagog innan film og foto på
lina medie- og kommunikasjon på vidaregåande skule.
Føretaket Augeblikk Studio vart etablert i 2006, og har oppdrag som omfattar alt frå
bryllaupsfotografering til produksjon av reklamevideo. Edvard driv også noko kursverksemd.
Under fototreffet vil Edvard ha workshops på laurdagen – med tema å forstå og utføre ein
kort videoproduksjon. Dessutan vil han vise bilde/film på søndagen.

Hits: 870