Påmelding


Påmelding skjer på e-post til
post@npr-fotoogfilmfestival.com
Vi tar imot påmeldinger frem til 25. juni, så sant det ikke blir fullt før den tid,
Påmelding er bindende og gjelder når deltakeravgift er innbetalt

Påmelding må inneholde:
Navn
E-post adresse
Telefonnummer
Fotoklubb dersom du er medlem i en

Deltageravgift:
Medlem i NSFF: kr. 700,-
Ikke medlem i NSFF: kr. 1000,-
NB! Medlemmer av NSFF under 25 år betaler ikke deltageravgift, men må melde seg på treffen. Oppgi alder og klubb ved påmelding.
Deltageravgiften betales til
Bankgiro 2085 30 82296
eller Vipps til nummer 694253
Husk å merke innbetalingen med <NPR Lom + ditt navn>.

Deltaker avgiften dekker deltakelse på de forskjellige arrangementene, workshops samt dekning av utgifter til administrativt arbeide i forbindelse med treffet.
(Ingen har lønnet arbeid med treffet, men forelesere har selvsagt sine honorar.)

Påmelding er bindende, og anses som gyldig når deltakeravgift er innbetalt.

Hits: 1096