Nasjonal Foto-&filmtreff avlyst

Det er med beklagelse at vi må meddele at interessen og påmeldingene er så liten til vårt nasjonale fototreff 15.-17. september 2023 at vi må avlyse i år.
Tilbakebetaling av deltakeravgift blir gjort i løpet av uke 26 og 27.
De som har bestilt hotell, må avbestille dette selv så fort som mulig, og det vil ikke bli noe gebyr på denne avbestillingen.
Når det gjelder den NPR Nasjonal fotokonkurranse, så var deltagelsen høyt over forventningene. Denne er nå til juryering.

Vi håper at vi kan komme tilbake senere med et eller annet arrangement, og håper at dere kanskje møter opp igjen da.

Ha en god fotosommer.

Med vennlig hilsen oss i

Hits: 51

Exit mobile version